V Krajowa Wystawa Psów Ras Japońskich

02.09.2018 na Wystawie Psów Japońskich AKINORI Łaciata Sfora ukończył dorosły Championat Polski gratulujemy Pani Joannie i jesteśmy bardzo dumni.

Wystawa została zorganizowana przez Częstochowski Odz. ZKwP

Sędziował Pan Tamayo Takashine z  Japonii